Image Alt

За мотивацията на учителите

За мотивацията на учителите

Няма как да има мотивирани ученици, ако няма мотивирани учители. За мен това е азбучна истина. Смея да твърдя, че в нашето общество мотивираните учители са много малко. Надявам се колегите да не се разсърдят, аз наистина го мисля. Самата аз работих дълги години без мотивация. Или по-скоро с мотивацията да взема хонорара си, часовете да ми минат успешно и толкоз… Изпълнявах задълженията си съвестно, но почти без допълнителна емоция. Бях добра в работата си и с това се изчерпваше енергията, която влагах. Говоря в минало време. Кога настъпи промяната за мен, кога настъпи промяната в мен? След изкарване на нашия курс по методиката на ученето чрез преживяване. Промени се светогледът ми, промени се начинът ми на мислене и отношението към работата ми. Осъзнах, че най-важното в ученето е процесът на учене, че този процес е динамичен, че в него общуваме не само като учители и ученици, а като личности и хора и че промените, които виждам в моите ученици, малките успехи, които наблюдавам в тях, са мои успехи, радостите от преподаването, … удовлетворението… Мотивацията на учителите не се повишава или определя само с цифровото изражение на една заплата. Мотивацията се повишава с тренинги, обмен на опит и идеи, с богат инструментариум на методики и похвати, с изпробване на различни приумици от неформалното образование. Понякога разбира се замисълът не се получава, но е ясно – неуспехите са част от нашето ежедневие. Когато тези приумици се получат обаче, изпитваме истинско удоволствие от добре свършената работа. Мотивацията на учителите се повишава и с изповядването на сходни ценности. Защото ученето на немски, биология или физика би било много по-ценно, ако води не само до натрупване на определени знания, а до общо развитие на личността. Личността на детето, която може да използва на практика наученото. Това са ценните уроци – уроците, които помним и благодарение на които сме такива, каквито сме. Убедена съм – мотивацията е в основата на процеса на учене, убедена съм също така, че е време да признаем – и ние – учителите – имаме какво да учим…

 

Текст: Румяна Георгиева

подарете ваучер
    За допълнителна информация:

    x