Защо е важно да бъдем сертифицирани?

Защо е важно да бъдем сертифицирани?

В Номадия от години работим в посока повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги. Признаваме, че не винаги се търси въпросното качество, но това е тема на друг текст.

Защо е важно според Вас да бъдем сертифицирани? Ще изброим няколко възможни отговора:

– Защото това дава сигурност за качеството на програмите и хората, които ги изпълняват;
– Защото тези хора са преминали през обучение и определен хорариум от теми;
– Защото тези хора са академично подготвени;
– Защото става въпрос за педагогика, за образование, за възпитание – думи, натоварени и изпълнени с много смисли;
– Защото нашите хора са подготвени да създават среда с определена физическа и емоционална сигурност;
– Защото много хора твърдят, че работят по методиката на ученето чрез преживяване, но все по-често виждаме, че това е по-скоро маркетингов трик, който все по-често е изпразнен от съдържание;
– Защото за нас сертификатът не е просто една хартия, а документ, който е гаранция за качество – немско качество;
– Защото …

Стига толкова аргументи! Във времена, в които всеки твърди, че може да прави всичко; във времена, в които всеки прави всичко, ние търсим и предлагаме качество. И работим с хора, които са положили някакви усилия да се обучават. Които се обучават. И имат нагласата да продължават да се обучават. Това е донякъде е и смисълът на сертифицирането за нас – за Номадия.

Текст: Румяна Георгиева

подарете ваучер
    За допълнителна информация:

    x