Image Alt

За адаптацията към новата реалност

За адаптацията към новата реалност

Няма спор, че 2020 година е напълно различна от всички помнени години досега. Промени се начинът ни на живот, промени се разбирането ни за сигурност, промениха се основни ценности. Наложи се да се адаптираме, да се пазим, да се опазим и … да продължим напред. Изписаха се множество статии за това как тази „нова реалност“ влияе върху живота ни и как се отрази върху него. Умението и готовността за среща с промяната се оказаха от изключителна важност. Стигнахме до извода, че в тази нова реалност са необходими много други способности. Способността да се адаптираме към независещите от нас обстоятелства е от ключова важност. Излишно е да се оплакваме за доброто старо време, когато спокойно ходехме на кино, на партита или купони, на театър и концерт. Когато пред приятели разказвахме къде е било последното ни пътешествие и кога започва следващото. За момента това остава в миналото. Толкова…

 

Това породи и нашата идея да адаптираме формата на ученето чрез преживяване или преживелищната педагогика към новото време. Дълго време бяхме убедени, че този формат е възможен на открито, в природна среда, че в неговата същност е заложен живият контакт тук и сега. В унисон с тези твърдения ние не си и помисляхме за програми във виртуалното пространство. С развиването на кризата обаче осъзнахме, че е време да помислим за нови формати и форми на контакт, които да наваксат пропуснатите моменти, пропуснатите преживявания, социалния контакт. Това е накратко предисторията на нашия семинар „Преживелищната педагогика в новата реалност“. Опитахме се да намерим нови пътеки, които да дадат нови перспективи и възможности за нашите курсисти. Разработвайки програмата, си поставихме следните водещи цели:

 

  • Семинарът да споделя идеи, които са лесно приложими и достъпни, които не изискват голяма предварителна подготовка, така че всеки учител, тренер, инструктор да може веднага да използва материала в практиката си.
  • Семинарът да споделя идеи, които да са адаптирани и адресирани към новата реалност – тоест игрите и преживяванията да са съобразени с методите на работа и на контакт в условията на пандемия.
  • Семинарът да бъде адресиран както за сертифицирани инструктори по методите на преживелищната педагогика /при тях ще става въпрос за надграждане на знания и умения/, така и за всички, които за първи път се срещат с методиката на учене чрез преживяване.
  • Семинарът да споделя идеи, които да са лесни за организиране с оглед на място – да не е нужно планирането на цял един ден в планината, да е възможно да проведем активността си в парка, в квартала…
  • Семинарът да е адресиран към учители по всякакви предмети, които да могат да използват игрите в часовете си и да разнообразят и обогатят училищното онлайн ежедневие.
  • Семинарът да включва игри с движение, модул „City Bound“ и адаптирани към новото време упражнения за комуникация.

 

В края на програмата участниците ще получат сертификат от Института по преживелищна педагогика / https://www.cvjm-hochschule.de/institut-fuer-erlebnispaedagogik-ifep/.

 

Очаквайте съвсем скоро дати и цени!

 

Текст: Румяна Георгиева

подарете ваучер
    За допълнителна информация:

    x