Image Alt

Коледата в нас

Коледата в нас

В края на всяка година си задаваме въпроси, правим равносметки. В края на година като тази размислите са малко по-различни. Какво ни казаха природата и светът? Направихме ли своите прозрения? Намерихме ли нов път или поне пътечка? Какво загубихме? Какво спечелихме? А сега накъде…??

Толкова много въпроси. Някои може би намериха своите отговори. Някои останаха без отговори. Екип Номадия загуби много през изминалата година. Работа, срещи с деца и възрастни, групи, групи, групи… загубихме една трудно създадена сигурност… и все пак … намерихме. Какво сме намерили ли? Намерихме и видяхме себе си и нашето дете – Номадия в друга светлина. Казват, че в условията на криза хората стават по-креативни, по-продуктивни, по- …, по-… Не знам дали всичко това важи и за нас, но ние се чувстваме помъдрели. Разбрахме, че светът, който сме си изградили, лесно може да се сгромоляса. Че трябва и може да се радваме на малкото. И вече се радваме на по-простички и мънички неща. Като това че още ни има, че все пак имаме нови идеи, проекти. Разбрахме, че нашият път на Учене чрез преживяване или Преживелищна педагогика е устойчив, изключително необходим за всеки и за всички. Разработихме негов формат онлайн. Мнозина ще кажат, не е същото. Разбира се, че не е същото. То е такова, каквото е. Ние имаме нужда от преживявания, споделяне, обмен на идеи и в новото време. Защото реалността също в крайна сметка е такава, каквато е и ние не можем й да влияем. Но можем да намерим път да я приемем и преживеем по-леко. Радваме се, че преди години припознахме този път за наш, радваме се, че вървим по него, радваме се, че ни има…

Прозренията? Или по-скоро прозрението? … Според нас кризата ни учи да бъдем по-добри, по-толерантни, по-разбиращи, по-грижовни и загрижени. Защото тя беше за всички и не подмина под една или друга форма никого. Всеки един човек преживя трудности в професионален и личен план. И най-вероятно всеки е направил своите изводи. Та отново … нашият или по-скоро моят извод е, че трябва да бъдем просто по-добри… Да намерим чудото на Коледа в самите нас…

Пожелаваме на всички повече здраве, повече положителни емоции и в края на този опит за мъдруване … повече доброта!

 

Текст: Румяна Георгиева

Илюстратор картичка: Майа Антова

подарете ваучер
    За допълнителна информация:

    x