Terms of Use

РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНИЯ

Резервациите за организираните от НОМАДИЯ пътувания се извършват в офисите, по телефон и интернет. Записването става срещу внесен депозит в размер, упоменат в съответната оферта за пътуване, и сключен договор за организирано туристическо пътуване с обща цена. Окончателното плащане е 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Чужбина

За страните, с които сме в безвизов режим, Ви е необходим задграничен паспорт или лична карта – със срок на валидност 6 месеца, съответната изискуема сума дневни пари и медицинска застраховка.
За деца под 18 години, пътуващи без родители, е необходимо нотариално заверено родителско съгласие за излизане в чужбина; ако е с единия родител, е необходимо съгласието на другия. Граничните власти изискват копие на декларацията.
България

Чужди граждани, желаещи да пътуват в България трябва да се информират за визовия режим на тяхната страна с нашата страна.

 

ОТГОВОРНОСТИ

НОМАДИЯ носи отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.
НОМАДИЯ не носи отговорност за промени в часовете на пътуването, закъснения, отмяна на полети, промени на полетно разписание по вина на авиопревозвача или лоши метеорологични условия, както и когато са налице форсмажорни обстоятелства.
НОМАДИЯ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
НОМАДИЯ не носи отговорност за категоризацията на хотелите, предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава. Категоризацията на хотелите се извършва на база местни критерии и е възможно да не отговаря на стандартите в ЕС.

По правило настаняването в хотелите се извършва след 14 ч. в деня на пристигане, а освобождаването на хотелските стаи се извършва до 12 ч. в деня на заминаването
За изчезването на ценни вещи, пари и други предмети от хотелските стаи НОМАДИЯ  не носи отговорност. В такива случаи туристите е необходимо да предявят претенциите си на място към съответните лица.
Ангажименти  на водачите на НОМАДИЯ, са организационни – да следят за изпълнението на програмата, да решават възникнали проблемни казуси и да улесняват комуникацията и координацията.

АНУЛАЦИИ, ПРОМЕНИ, РЕЗЕРВАЦИИ  и РЕКЛАМАЦИИ
Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса, където е направено записването. Неустойките, които се удържат от пълната сума при отказ от страна на туриста, са следните:

– до 30 дни преди датата на пътуването – без неустойки.
– от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.
– от 20 до 10 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването.
– от 10 до 5 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването.
– по–малко от 5 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.
НОМАДИЯ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой туристи. Във всяка една конкретна програма е посочен минималният брой пътуващи. НОМАДИЯ се задължава да информира записалите се клиенти в случай на отмяна на пътуването не по – късно от 10 дни преди датата на заминаване. Депозитът се връща и агенцията не дължи неустойка.

Рекламации относно предварително заявените и платени услуги могат да се направят в писмен вид в срок до 3 дни след завръщане от пътуване. НОМАДИЯ се задължава да представи своето становище във връзка с направената рекламация в срок до 15 дни.

 

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Цените на програмите са определени при фиксиран курс от 1 EURO = 1.9558 лв. НОМАДИЯ има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда, предвиден в клаузите на чл. 34 от ЗТ. Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 10 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение в размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Ако клиентът се откаже от пътуването поради увеличението на цената, то той не дължи неустойка между 30-ия и 10-ия ден.

 

ЗАСТРАХОВКИ
НОМАДИЯ застрахова своите клиенти  със застраховка, покриваща медицински разноски в резултат на злополука или акутно заболяване. При специални видове застраховки или надхвърлящи упомената сума, клиентът се уведомява предварително като специализираните застраховки се включват в цената.

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Агенцията  не носи отговорност при: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия и аварии, отмяна или закъснения на полети, проблеми с гранични, летищни власти или с други органи на реда в съответната държава или курорт, промени във входни такси или работно време на културно –историческите паметници, технически проблеми и аварии с превозни средства по време на пътуване, затруднения, причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, войни, както и явления и събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени.

Give a voucher
    For additional information:

    x